הזנים השונים

תיקון עולם 

אבידקל

ניצן

אוג ארסי

ניצן

מרמלדה